LED svitilny JETBeam

JETBeam

LED svítilny

Firma JETBeam byla založena v roce 2004. JETBeam se specializuje na kvalitní, špičkové LED svítilny, které využívají nejmodernější technologie LED. JETBeam je synonymum pro nejvyšší standarty použitých materiálů a zpracování. Svítilny JETBeam jsou jedny z nejvýkonějších svítilen na světovém trhu. Potřebujete-li nejvýkonější svítilnu, volte LED svítilnu JETBeam Raptor RRT-3.

Taktické a outdoor JETBeam LED svítilny

JETBeam LED svítilny (v našich krajích se často používá nesprávný název baterky) se mohou pochlubit velkým světelným výkonem, designem a vynikající kvalitou konečného zpracování. JETBeam se specializuje na LED svítilny, které jsou určeny pro speciální jednotky, vojenské mise, námořní službu, hasiče, záchranné služby, outdoor, camping, myslivost a osobní bezpečnost. Mimochodem, potřebujete-li kvalitní pracovní oděvy, zkuste značku Herock.

Technologie LED svítilen JETBeam

LED svítilny JETBeam mají vyspělou elektroniku, která umožní uzpůsobení svítilny vašim potřebám.

LED Svítilny JETBeam s elektronikou řady RRT

Taktické svícení

Lehce stiskněte vypínač v zadní části svítilny. Dokud budete držet vypínač stisknutý, svítilna bude svítit. Po uvolnění svítilna zhasne.

Stálé svícení

Zapnutí: Stiskněte vypínač v zadní části svítilny až na doraz. Svítilna je zapnuta.

Vypnutí: Stiskněte vypínač v zadní části svítilny až na doraz. Svítilna je vypnuta.

Výběr úrovně svícení nebo funkce

Otáčejte prstencem na snadnou změnu světelné úrovně (Rapid Response Control Ring) a vyberte požadovaný režim.

  • High - vysoký výkon
  • Mid - střední výkon
  • Low - nízký výkon
  • Symbol blesku - stroboskop
  • Standby - pohotovostní režim

Upozornění: pohotovostní režim slouží pouze k dočasnému vypnutí svítilny. V tomto režimu svítilna odebírá stále malý proud z baterie k napájení řídící elektroniky. Nebudete-li používat svítilnu delší dobu je nutné vypnout svítilnu vypínačem v zadní části svítilny.

LED Svítilny JETBeam s elektronikou řady I.B.S.

Výběr úrovně svícení

Tato řada svítilen má k dispozici tři režimy. Režim A, B a C. Standardně je A vysoký výkon, B nízký výkon a C je stroboskopický režim. Po zapnutí je vybrán režim A. Po lehkém namáčknutí vypínače je vybrán následující režim v cyklu A-B-C-A-B-C....

Vstup do skrytých režimů

Kromě přednastavených režimů může být svítilna naprogramována podle požadavků uživatele. Zapněte svítilnu a vyberte si režim A, B nebo C který chcete změnit. Pro vstup do skrytého menu namáčkněte třikrát (nebo vícekrát) během sekundy vypínač.

Nastavení jasu

Po vstupu do skrytého menu můžete rovnou nastavit světelnou úroveň. Jas svítilny se bude postupně zvyšovat od nejmenší úrovně po nejvyšší. Po dosažení maximálního jasu se cyklus opakuje. Celý cyklus trvá zhruba osm sekund. Během cyklu svítilna pro vaší informaci bliká. Jednou při minimální úrovni jasu, dvakrát při 50% úrovni jasu a třikrát při dosažení maximální úrovně jasu. Pro nastavení požadované úrovně jasu stačí při zvoleném jasu svítilnu vypnout a nechat vypnutou více než dvě sekundy. Takto si můžete postupně nastavit všechny tři úrovně A, B a C.

Nastavení speciálních funkcí

Po vstupu do skrytého menu lehce namáčkněte vypínač. Tím jste vstoupili do výběru speciální funkce. Výběr speciální funkce začíná stroboskopem s frekvencí od 1 Hz do 15Hz. Následují varovné signály, spící signál (probliknutí jednou za 8 sekund k připomenutí pozice) a SOS signál při jasu 5% a 100%. Pro nastavení této funkce pro zvolený režim stačí při zvolené funkce svítilnu vypnout a nechat vypnutou více než dvě sekundy.

LED Svítilny JETBeam s elektronikou řady M - Military

Taktické svícení

Lehce stiskněte vypínač v zadní části svítilny. Dokud budete držet vypínač stisknutý, svítilna bude svítit. Po uvolnění svítilna zhasne.

Stálé svícení

Zapnutí: Stiskněte vypínač v zadní části svítilny až na doraz. Svítilna je zapnuta.

Vypnutí: Stiskněte vypínač v zadní části svítilny až na doraz. Svítilna je vypnuta.

Výběr úrovně svícení

Tato řada svítilen má k dispozici dva režimy. Maximální jas a uživatelsky definovaný jas. Režim se volí utažením a povolením hlavy svítilny.

Po utažení hlavy svítilny je zvolen maximální jas. Po povolení hlavy svítilny je zvolen uživatelsky definovaný jas.

Nastavení uživatelem definovaného jasu

Pro vstup do programování uživatelem definovaného jasu namáčkněte třikrát (nebo vícekrát) během sekundy vypínač.

Tip: Pro vstup do programování nejdříve několikrát rychle namáčkněte a teprve poté domáčkněte vypínač.

Nastavení jasu

Po vstupu do skrytého menu můžete rovnou nastavit světelnou úroveň. Jas svítilny se bude postupně zvyšovat od nejmenší úrovně po nejvyšší. Po dosažení maximálního jasu se cyklus opakuje. Celý cyklus trvá zhruba osm sekund. Během cyklu svítilna pro vaší informaci bliká. Jednou při minimální úrovni jasu, dvakrát při 50% jasu a třikrát při dosažení maximální úrovně. Pro nastavení této úrovně pro zvolený režim stačí při zvoleném jasu svítilnu vypnout a nechat vypnutou více než dvě sekundy.

Nastavení speciálních funkcí

Po vstupu do skrytého menu vypněte a zapněte vypínač. Tím jste vstoupili do výběru speciální funkce. Výběr speciální funkce začíná stroboskopem s frekvencí od 1 Hz do 15Hz. Následují varovné signály, spící signál (probliknutí jednou za 8 sekund k připomenutí pozice) a SOS signál při jasu 5% a 100%. Pro nastavení této funkce pro zvolený režim stačí při zvolené funkce svítilnu vypnout a nechat vypnutou více než dvě sekundy.

LED svítilny JETBeam jsou ty nejlepší služby a záruky.

Poznámky

Někdy se v češtině používá k označení přenosných svítilen slovo baterka, mluví se o baterkách, atd. Na těchto stránkách se snažíme dodržet následující terminologii:

Zařízení na výrobu světla se nazývá svítilna, v našem případě podle zdroje světla LED baterka, kapesní, taktická nebo outdoor LED baterka.

Zdroj elektrického proudu pro jedno použití, to znamená bez možnosti dobíjení se nazývá baterie.

Zdroj elektrického proudu pro opakované použití, to znamená s možností dobíjení se nazývá akumulátor.

Používejte pouze kvalitní baterie nebo chráněné lithium iontové akumulátory.

Vyndejte baterie ze svítilny pokud pokud je baterie vybitá. U některých méně kvalitních baterii dojít k úniku elektrolitu a následnému poškození svítilny.

SEO Rozcestník