Vyřídíme za vás pojistné události

http://cz.carpoint.cz/vw/ Měli jste nehodu, při které došlo k poškození vašeho vozidla? Dopravte ho k nám. Náš Audi servis provede jeho opravu. Nabízíme vám i další služby. Jsme schopni zvládnout vyřídit za vás i vaši pojistnou událost. Nahlásíme ji a vyřídíme. Máme potřebné odborníky a jsme vybaveni nutnou dokumentací a tiskopisy. V případě vašeho zájmu jsme tady jenom pro vás.

Možnost nás kdykoliv kontaktovat

Stal se váš automobil v průběhu cesty nepojízdným v důsledku technické poruchy? V takovém případě máte možnost nás zavolat. Postaráme se o vás. Doporučujeme však všem klientům, aby zejména před delší cestou například do zahraničí, dali ho přivézt do Audi servisu a nechali si ho prohlédnout odborníky. Pak takové případy nebudou muset vůbec řešit.

Vyřídíme za vás pojistné události

Kvalitní práce i pomoc, za minimum financí

Zápach z odpadů není v pořádku a je to velmi nepříjemný stav. My vám ale nabízíme bezvadnou pomoc, jakou využijte také a mějte svoje domovy i odpady na kdejakém místě, vždy v pořádku. My vám dokážeme pomoci, poradit i vše odstranit, rychle a kvalitně a to pokaždé.

Základ pro odpady v pořádku
Čištění kanalizace , je základ, který vám zajistí jen ideální pořádek a vše v dokonalém stavu. Využijte tedy naše služby i práce, za nejlepší ceny i vždy, když je potřeba. Naše moderní technika a specialisté, si poradí s každou havárií, i s jednouchými věcmi. Využijte naši pomoc a netrapte se nepříjemnostmi, jako je zápach z odpadů, co umí opravdu potrápit všechny kolem. Využijte i naše revize a časné kontroly, co vám potom usnadní všechny starosti.

Kvalitní práce i pomoc, za minimum financí

Naše klimatizace jsou revoluční

Klimatizace bývá vybavena nějakým chladícím médiem.

Klimatizace

Chladící látky mají velký význam pro klimatizace. Bez nich by v podstatě neměly jak fungovat. S použitím těchto chladících látek musíme být však velice opatrní. V minulosti se totiž k ochlazování používaly freony, u kterých se později zjistili, že jsou jedovaté a pro lidský organismus zcela nevhodné. Podle Vídeňské smlouvy na ochranu ozonové vrstvy, která se nachází přibližně ve výšce 30 km nad zemským povrchem, je jejich použití postupně nahrazováno jinými prvky.

Zdraví

I když si můžete myslet, že klimatizace váš zdravotní stav nijak neohrozí, nemusí to být vždy pravda. Někteří lidé jsou citliví na cirkulující vzduch a tedy i změna teploty vzduchu pro ně může být zdrojem angíny, či nachlazení. Těmito nejčastějšími látkami bývají amoniak, CO2, nebo fluorovodíky. Dřívější použití freonů už téměř vymizelo a stále je regulováno.

Naše klimatizace jsou revoluční

Mít zdravé a čisté prostředí

Mít zdravé a čisté prostředí by mělo být cílem každého z nás. Někdy ani nevnímáme, co vše kolem nás zdravé a čisté prostředí udržuje a bereme to jako samozřejmost. Třeba na pohled obyčejná Kanalizace , denně zabraňuje tomu, aby kolem nás byli splašky a nečistoty. Namísto toho, aby protékaly na povrchu ulic, tečou podzemním potrubím, až do čističek odpadních vod. Díky profesionálním firmám je o potrubí postaráno. Provádějí pravidelné revize speciální technikou a jsou připraveni i v případě poruchy.

Všude samé splašky

Chtěli byste procházet ulicí, kterou teče potok splašků? Nebo dešťová voda, která nikam neodtéká? A od toho máme kanalizace. Systém potrubí, která zabraňují tomu, aby veškeré odpadní vody protékaly na povrchu ulic a my s tím museli žít. Potrubí odvede odpadní vody do čistíren, a my tak můžeme kráčet suchou a čistou ulicí bez odpadních vod.

Mít zdravé a čisté prostředí