Objektivní posudek pro vás i pro vaši firmu

Informační a komunikační technologie jdou stále kupředu a čím dál častěji se tak promítají do našich životů. Ne vždy je to však v tom dobrém slova smyslu a mnohdy tak musíme řešit problémy spojené s kriminalitou či kybernetickými útoky. V takovém případě je dobré mít odborníka, který se na tuto oblast zaměřuje a dokáže vám tak vypracovat odborný a objektivní posudek, díky kterému můžete hájit svoje práva i u soudu. Tímto odborníkem přitom můžu být třeba já, Radek Beneš, soudní znalec IT ICT a zkušený odborník v tomto odvětví.

Chraňte se před možnou ztrátou

Snad každá firma disponuje ICT technologiemi a mnohdy jsou pro chod celé společnosti nezbytně nutné. Mnohdy se však mohou objevit problémy v podobě sporů s jinými firmami, které využívají nekalé praktiky. Vždy je tak dobré, obrátit se na odborníka, který vám vytvoří znalecký posudek, o který se můžete opřít u soudu a snadno tak se svou konkurencí zamávat. Vytvoření takového posudku přitom nemusí být drahé a je možné jej vyhotovit již do několika dní.

Objektivní posudek pro vás i pro vaši firmu