Tým

Alena měla na starosti spolu se svým týmem správu SEO. Původně s touto firmou spolupracovali jenom okrajově, dělali pro ně optimalizaci webu, ale když se z jejich společnosti stala nadnárodní firma, bylo jednodušší mít vlastní tým a nespoléhat se na nikoho zvenčí, a tak se soukromá firma stala součástí něčeho většího. Bylo to sice omezení suverenity jak pro Alenu, tak i pro její tým, ale finančně si polepšili, a jak odhlasovala jejich společnost, to pro ně bylo důležitější.

Změna režimu

Ostatně, pracovat s několika firmami a nikdy nemít jistotu, nebo pracovat s jednou jedinou a vždycky vědět, že je to správně, je asi výhodnější. Takže se jejich oddělení přestavělo a trochu přeměnilo, ale obsada zůstala víceméně stejná, jenom přibylo pár nových internistů z místní univerzity. To se dalo vydržet.

Tým